• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

Trịnh Ngọc Nam

tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thành Công

Giới thiệu: Tôi – Trịnh Ngọc Nam, Trưởng phòng kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thành Công, luôn luôn nỗ lực hết mình để làm vừa lòng khách hàng mua hay bán một sản phẩm bất động sản. Đối với khách hàng, tôi sẽ cung cấp giải pháp, dịch vụ bất động sản toàn diện, hợp lý giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng. Bạn sẽ luôn nhìn thấy sự trân trọng, cống hiến và kỹ năng thương lượng của tôi dành cho mỗi giao dịch. Đặc biệt, việc am hiểu vấn đề về pháp luật hay tài chính liên quan tới bất động sản luôn là thế mạnh của tôi dành cho mỗi khách hàng được tôi tư vấn, hỗ trợ. Kinh nghiệm: Với 06 năm kinh nghiệm trong nghề môi giới bất động sản, đã giúp đỡ hàng trăm khách hàng có tổ ấm như ý, hỗ trợ tư vấn cho hàng chục nhà đầu tư sinh lời trên các sản phẩm như Green Park CT15, Green House CT17, Happy House CT18, Vinhomes Riverside Long Biên, Vinhomes Riverside The Harmony,… Tôi tự tin khẳng định tôi là một chuyên gia bất động sản khu vực quận Long Biên. Hãy đặt niềm tin vào tôi - Trịnh Ngọc Nam.

1,336 triệu
1,336 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 99

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,400 triệu
1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,210 triệu
1,210 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,558 triệu
1,558 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 82

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,462 triệu
1,462 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,258 triệu
1,258 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,190 triệu
1,190 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,642 triệu
1,642 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

943 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 51

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

943 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 51

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,175 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,175 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

898 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

898 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,238 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,238 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,300 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,300 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,660 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,660 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

902 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

902 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,184 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 112

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,184 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 112

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 80

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 80

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 66

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,270 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,270 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,206 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 67

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,206 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 67

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,220 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,220 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,250 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,250 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,230 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 76

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,230 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 76

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,350 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,350 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,472 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,472 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,275 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 91

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,275 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 91

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 77

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 77

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,850 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,850 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,100 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 52

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,100 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 52

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 102

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 102

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

960 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

960 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,190 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,190 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 78

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 78

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,428 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,428 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,000 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 54

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,000 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 54

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

17 triệu18 triệu/m2

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 74

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

17 triệu18 triệu/m2

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 74

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

Chỉ từ17 triệu/m2

m²: 70

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ17 triệu/m2

m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

Chỉ từ80 triệu/m2
Chỉ từ80 triệu/m2

m²: 280

Biệt thự

10 tháng trước

1,690 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,690 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 78

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 78

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,450 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,919 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 101

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,919 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 101

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 76

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,830 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 150

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,830 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 150

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 77

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 77

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

Chỉ từ70 triệu/m2

m²: 300

Biệt thự

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ70 triệu/m2

m²: 300

Biệt thự

10 tháng trước

Chỉ từ70 triệu/m2

Dự án Vinhomes Riverside The Harmony

Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

m²: 300

Biệt thự

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ70 triệu/m2

m²: 300

Biệt thự

10 tháng trước

Chỉ từ29 triệu30 triệu/m2

Dự án chung cư One 18 Ngọc Lâm

Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

m²: 80

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ29 triệu30 triệu/m2

m²: 80

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

Chỉ từ18 triệu/m2

m²: 50

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ18 triệu/m2

m²: 50

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

Chỉ từ18 triệu20 triệu/m2

Dự án Chung cư Hope Residence

Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 50

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

Chỉ từ18 triệu20 triệu/m2

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 50

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,206 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 67

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,206 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 67

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,764 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 98

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,764 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 98

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,034 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 101

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,034 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 101

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,360 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,360 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

960 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

960 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

900 triệu

m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

900 triệu

m²: 48

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 90

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 90

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,150 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,150 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,550 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,080 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,080 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 55

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,600 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 98

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,600 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 98

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,050 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,050 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 48

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,350 triệu

Bán nhà Khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,350 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,856 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 64

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,856 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 64

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,485 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,485 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,250 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,250 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,520 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,520 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

35 triệu/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m²: 160

Biệt thự

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

35 triệu/tháng

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5m²: 160

Biệt thự

10 tháng trước

25 triệu/tháng

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5m²: 200

Biệt thự

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

25 triệu/tháng

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5m²: 200

Biệt thự

10 tháng trước