• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

1,558 triệu
1,558 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 82

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,462 triệu
1,462 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,258 triệu
1,258 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,190 triệu
1,190 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước