• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

1,336 triệu
1,336 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 99

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,400 triệu
1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,210 triệu
1,210 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,558 triệu
1,558 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 82

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,462 triệu
1,462 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

1,258 triệu
1,258 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước