• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

Bùi Đức Hùng

11 tháng trước

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

11 tháng trước

6.5 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 54

Chung cư - Căn hộ

Nguyễn Thành Vương

1 năm trước

6.5 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 54

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

3 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 30

Chung cư - Căn hộ

Nguyễn Thành Vương

1 năm trước

3 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 30

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

7 triệu/tháng
7 triệu/tháng

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m²: 50

Nhà riêng

1 năm trước

10 triệu/Hàng tháng
10 triệu/Hàng tháng

Phòng tắm: 2m²: 69.19

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

9 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 65

Chung cư - Căn hộ

Nguyễn Dũng Chiến

1 năm trước

9 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 65

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

8 triệu/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

Bùi Ánh Ngọc

1 năm trước

8 triệu/tháng

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

5 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 60

Chung cư - Căn hộ

Ngô Đình Thanh An An

1 năm trước

5 triệu/tháng

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 60

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

14 triệu/tháng

m²: 80

Chung cư - Căn hộ

Bùi Đức Hùng

1 năm trước

14 triệu/tháng

m²: 80

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước

6 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 50

Chung cư - Căn hộ

Nguyễn Thu Hiền

1 năm trước

6 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 50

Chung cư - Căn hộ

1 năm trước