• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

Bùi Đức Hùng

8 tháng trước

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

1,462 triệu
1,462 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,258 triệu
1,258 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,642 triệu
1,642 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,184 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 112

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,184 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 112

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,800 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 66

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

2,350 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

2,350 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,472 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

10 tháng trước

1,472 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 77

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước