• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

Bùi Đức Hùng

8 tháng trước

11,000 triệu

Phòng tắm: 2m²: 61

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

1,336 triệu
1,336 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 99

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

3 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 30

Chung cư - Căn hộ

Nguyễn Thành Vương

10 tháng trước

3 triệu/tháng

Phòng ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 30

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,400 triệu
1,400 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 70

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,210 triệu
1,210 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,500 triệu
1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 68

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước

1,558 triệu
1,558 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 82

Chung cư - Căn hộ

10 tháng trước