• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,650 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 60

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,650 triệu

Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

Chu Ngọc Ninh

5 tháng trước

1,650 triệu

Bồn tắm: 1m²: 73

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

Âu Tiến Hưng

5 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,520 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,520 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 89

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,500 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 85

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước