• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

1,190 triệu
1,190 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,260 triệu
1,260 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 69

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,200 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 66

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

2,208 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 96

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,875 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 125

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

5 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước

1,642 triệu
1,642 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Chung cư - Căn hộ

5 tháng trước