• Tầng 1 tòa K2 đô thị Việt Hưng

So sánh các bảng liệt kê

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

1,900 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 81

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

7 tháng trước

1,700 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 75

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

1,642 triệu
1,642 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Chung cư - Căn hộ

7 tháng trước

943 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 51

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

943 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 51

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

1,175 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

1,175 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

898 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

898 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 48

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

1,238 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

1,238 triệu

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 63

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

2,300 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

2,300 triệu

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước

1,660 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

Trịnh Ngọc Nam

8 tháng trước

1,660 triệu

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 72

Chung cư - Căn hộ

8 tháng trước